در این فایل pdf نکات  و سوالات مهم داخل متن کتاب تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل مشخص شده است. همچنین بخشی از کار در کلاس ها و پژوهش کنید ها نیز تکمیل شده است. لطفا ابتدا برای حل سوالات خودتان فکر و تحقیق کنید و سپس به سراغ این کتاب بروید. 

کل کتاب: دریافت (رایگان-رمزدار) .......................... خرید از سایت گاما