نقشه کشی گاز‌خانگی و تجاری

برای مشاهده نمونه سوالات مربوط به هر پودمان ادامه مطلب را دنبال کنید.

پودمان اول

پودمان دوم

پودمان سوم

پودمان چهارم


نمونه سوالات تستی رایگان بدون جواب ویژه مدرسه امام علی


فصل اول: تست لوله کشی گاز فصل ۱ بدون جواب رمز داردریافت