تصویر ثابت

مدل سه بعدی/ نرم افزار های آموزشی/ کتاب/ مقاله/ جزوه/نمونه سوال

۱۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «3d model» ثبت شده است

ادامه مطلب

مدل سه بعدی پایه رگولاتور گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی میل سوپاپ

ادامه مطلب

مدل سه بعدی مهره پشت شیر مغناطیسی

ادامه مطلب

مدل سه بعدی مهره برنجی لوله پیلوت

ادامه مطلب

مدل سه بعدی مغزی شیر گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی مغزی برنجی درپوش واشر

ادامه مطلب

مدل سه بعدی مغزی برنجی درپوش واشر بلند

ادامه مطلب

مدل سه بعدی محور شیرگاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی فندک پزوالکتریک آبگرم کن دیواری

ادامه مطلب

مدل سه بعدی شیر پروانه ای گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی شیر مغناظیسی

ادامه مطلب

مدل سه بعدی سوپاپ اصلی گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی رابط چند راهه گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی دیسک رابط بین میل سوپاپ آب و گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی درپوش شیرمغناطیسی

ادامه مطلب

مدله سه بعدی درپوش شیر گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی اورینگ میله سوپاپ اصلی گاز

ادامه مطلب

مدل سه بعدی اورینگ میله تحریک شیر مغناطیسی

ادامه مطلب

مدل سه بعدی اورینگ درپوش شیر مغناطیسی

ادامه مطلب

مدل سه بعدی محور شیر تنظیم دما

ادامه مطلب

مدل سه بعدی قاب فلزی رگولاتور آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی فنر سوپاپ آب

ادامه مطلب

ساچمه روگولاتور آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی ساقه سوپاپ آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی زانویی رگولاتور آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی دیسک دیافراگم

ادامه مطلب

مدل سه بعدی درپوش واشر دیسک دیافراگم

مدل سه بعدی درپوش ساقه سوپاپ

ادامه مطلب

مدل سه بعدی درپوش رگولاتور آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی بدنه رگولاتور آب

ادامه مطلب

مدل سه بعدی کشویی دنده سه و چهار گیربکس پراید

ادامه مطلب

مدل سه بعدی دنده چهار ورودی گیربکس پراید

ادامه مطلب

مدل سه بعدی دنده سه ورودی پراید