برای مشاهده محتوای مرتبط با دروس رشته‌ی مکانیک خودرو فنی ادامه مطلب را دنبال کنید.

مکانیک خودرو


 • پایه دهم
  • درس تعمیرات مکانیکی موتور/ سوال/ کتاب / مدل سه‌بعدی / فیلم
  • درس سرویس و نگهداری خودروهای سواری / سوال / کتاب / مدل سه‌بعدی / فیلم
  • ...
 • پایه یازدهم
  • درس تعمیرات جعبه دنده و دیفرانیسل/ سوال / کتاب / مدل سه‌بعدی / فیلم
  • ...
 • پایه دوازدهم
  • سیستم سوخت رسانی / سوال / کتاب / مدل سه‌بعدی / فیلم
  • ...