برای مشاهده محتوای مرتبط با دروس رشته‌ی مکانیک خودرو فنی ادامه مطلب را دنبال کنید.


پایه درس کتاب جزوه سوالات فیلم ها  مدل سه بعدی عکس
دهم سرویس و نگهداری دریافت مشاهده مشاهده مشاهده
تعمیرات مکانیکی دریافت مشاهده مشاهده مشاهده
دانش فنی پایه مشاهده - -
نقشه کشی فنی 
یازدهم تعمیرگیربکس  دریافت دریافت مشاهده مشاهده مشاهده
سیستم تعلیق - مشاهده مشاهده
دوازدهم سیستم برقی
سیستم سوخت 
دانش فنی تخصصی