ردیف عنوان فرمت eprt فرمتpdf 3d عکس
20 مدل-مونتاژی دریافت
حجم: 6.61 مگابایت
1 مجموعه رگولاتور گاز
19 پایه-رگولاتور-گاز دریافت
حجم: 260 کیلوبایت
پایه رگولاتور گاز
18 میل-سوپاپ دریافت
حجم: 182 کیلوبایت
میل سوپاپ
17 سوپاپ-اصلی-گاز دریافت
حجم: 308 کیلوبایت
سوپاپ اصلی گاز
16 مغزی-شیر-گاز دریافت
حجم: 661 کیلوبایت
مغزی شیر گاز
15 مغزی-برنجی دریافت
حجم: 382 کیلوبایت
مغزی برنجی درپوش واشر بلند
14 محور-شیرگاز دریافت
حجم: 240 کیلوبایت
محور شیر  گاز
13 فندک-پیزوالکتریک دریافت
حجم: 244 کیلوبایت
فندک
12 شیر-پروانه-ای-گاز دریافت
حجم: 415 کیلوبایت
شیر پروانه ای گاز
11 شیر-مغناظیسی دریافت
حجم: 749 کیلوبایت
شیر مغناظیسی
10 مهره-پشت-شیر-مغناطیسی دریافت
حجم: 279 کیلوبایت
مهره پشت شیر مغناطیسی
9 مهره-برنجی-لوله-پیلوت دریافت
حجم: 1.45 مگابایت
مهره برنجی لوله پیلوت
8 رابط-چند-راهه-گاز دریافت
حجم: 891 کیلوبایت
رابط چند راهه
7 دیسک-رابط-بین-میل-سوپاپ-آب-و-گاز دریافت
حجم: 214 کیلوبایت
دیسک رابط بین میل سوپاپ آب و گاز
6 درپوش-شیرمغناطیسی دریافت
حجم: 276 کیلوبایت
درپوش شیرمغناطیسی
5 درپوش-شیر-گاز دریافت
حجم: 803 کیلوبایت
درپوش شیر گاز
4 بدنه-رگولاتور-گاز دریافت
حجم: 1.4 مگابایت
بدنه رگولاتور گاز
3 اورینگ-میله-سوپاپ-اصلی-گاز دریافت
حجم: 263 کیلوبایت
اورینگ میله سوپاپ اصلی گاز
2 اورینگ-میله-تحریک-شیر-مغناطیسی دریافت
حجم: 277 کیلوبایت
اورینگ میله تحریک شیر مغناطیسی
1 اورینگ-درپوش-شیر-مغناطیسی دریافت
حجم: 228 کیلوبایت
اورینگ درپوش شیر مغناطیسی

لیست مدل های سه بعدی قطعات آبگرمکن دیواری-رگولاتور گاز


http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-اورینگ-درپوش-شیر-مغناطیسی

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-اورینگ-میله-تحریک-شیر-مغناطیسی

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-اورینگ-میله-سوپاپ-اصلی-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-بدنه-رگولاتور-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدله-سه-بعدی-درپوش-شیر-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-درپوش-شیرمغناطیسی

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-دیسک-رابط-بین-میل-سوپاپ-آب-و-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-رابط-چند-راهه-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-سوپاپ-اصلی-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-شیر-مغناظیسی

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-شیر-پروانه-ای-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-فندک-پیزوالکتریک-آبگرم-کن-دیواری

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-محور-شیرگاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مغزی-برنجی-درپوش-واشر-بلند

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مغزی-برنجی-درپوش-واشر

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مغزی-شیر-گاز

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مهره-برنجی-لوله-پیلوت

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مهره-پشت-شیر-مغناطیسی

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-میل-سوپاپ

http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-پایه-رگولاتور-گاز


http://hassiibb.ir/post/مدل-مونتاژی-مجموعه-رگولاتور-گاز-در-آب-گرم-کن-دیواری