مدل سه بعدی میکرو متر 


مدل سه بعدی کولیس ورنیه


مدل سه بعدی پولی کش - بلبرینگ کش


مدل سه بعدی شیب سنج


مدل سه بعدی اچار شمع