دریافت
عنوان: مدل سه بعدی چرخ دنده سه ورودی
حجم: 217 کیلوبایت
توضیحات: EPRTفرمت فایل

دریافت
عنوان: مدل سه بعدی چرخ دنده سه ورودی
حجم: 859 کیلوبایت
توضیحات: pdf3Dفرمت فایل