فرمت ها فرمت SLD PRT- ASM فرمت E PRT/ASM فرمت PDF3D فرمت STL
لینک ها دریافت
حجم: 18 کیلوبایت
دریافت
حجم: 24.1 کیلوبایت
توضیحات

ردیف نوع اندازه تعداد
1 قوطی 2*2 64cm 2
2 قوطی 2*2 40cm 2
3 قوطی 2*2 30cm 4