دریافت
عنوان: مدل سه بعدی نوار موبیوس
حجم: 44.2 کیلوبایت
توضیحات: فرمت فایل EPRT

دریافت
عنوان: مدل سه بعدی نوار موبیوس
حجم: 327 کیلوبایت
توضیحات: فرمت فایل PDF3D