فرمت ها فرمت SLD PRT- ASM فرمت E PRT/ASM فرمت PDF3D فرمت STL
لینک ها دریافت
حجم: 3.24 مگابایت
دریافت
حجم: 1.11 مگابایت
توضیحات