فرمت ها  SLD PRT- ASM E PRT/ASM  PDF3D  STL
لینک ها دریافت
حجم: 4.27 مگابایت
توضیحات و نرم افزار eDrawing 3D pdf reader