فرمت ها  SLD PRT- ASM E PRT/ASM  PDF3D  STL
لینک ها دریافت
حجم: 2.28 مگابایت
توضیحات و نرم افزار eDrawing 3D pdf reader