شبیه ساز دستگاه تراش

در این نرم افزار دستگاه تراش با دقت و ظرافت کامل طراحی و مدل سازی شده است. به طوری که تمام قابلیت های دستگاه تراش را دارد.  جهت مشاهده فیلم و دانلود نرم افزار از سایت گوگل پلی ادامه مطلب را دنبال کنید.

دانلود از کافه بازار

دانلود از گوگل پلی


تراش چرخ‌دنده:


دستگاه های فرز در دو دسته اصلی بامحور چرخش افقی با محور چرخش عمود وجود دارد. به کمک دستگاه فرز با محور چرخش افقی و با استفاده از فرز های فرم تراشی به راحتی میتوان انواع چرخ دنده را تولید کرد. فاصله بین دنده ها به وسیله ی صفحه تقسیم سوراخ دار تعیین میشود. در این نوع دستگاه فرز تیغه های فرم تراشی حرکت دورانی و قطعه کار حرکت رفت و برگشتی و حرکت دورانی دارد.


تراشیدن سطح به کمک دستگاه فرز


دستگاه فرز یکی از دستگاه های تولید به روش براده برداری است. در این دستگاه قطعه کار ثابت بوده و تیغه فرز و ابزار برش می چرخد. از دستگاه فرز بیشتر برای تولید قطعات غیر دایره ای و مکعبی استفاده میشود.


تراش مهره شش گوش به کمک دستگاه فرز ایستاده کارگاهی


دستگاه فرز ایستاده برای تراشیدن قطعه کار هایی با سطوح صاف و زاویه های تند مورد استفاده قرار میگیرد. در دستگاه فرز بر خلاف دستگاه تراش قطعه کار ثابت بودن و ابزار برش و تیغه فرز حرکت دورانی دارد. برای استفاده از دستگاه فرز ابتدا قطه کار به صورت محکم همانند انچه در فیلم پیدا است در گیر دستگاه قرار گرفته و با حرکت رفت و برگشتی تیغه فرز به میزان لازم از روی سطح قطعه کار براده برداری میشود. بهتر است تیغه فرز از وسط قطعه کار عبور نکند و فقط یک لبه و سطح تیغه عمل براده برداری را انجام دهد.


روتراشی


یکی از اهداف رو تراشی کاهش قطر قطعه کار است. در این صورت می‌توان عمق براده برداری را افزایش داد. و در مرحله آخر یک بار برای بهبود کیفت سطح عملیات رو تراشی را انجام داد.


خراب شدن رزوه پیچ در اثر نگرفتن لقی گیره و سوپرت


هنگام استفاده از دستگاه تراش برای تولید پیچ و زدن رزوه بر روی میله استوانه ای باید حتما لقی گیره رنده گرفته شود. در غیر این صورت با جابه‌جای ان در حین تراش باعث خراب شدن گام پیچ میشود.


زدن رزوه درونی (مهره تراشی) به کمک دستگاه تراش


به وسیله دستگاه تراش هم میتوان پیج و هم مهره را تولید کرد. برای تولید مهره با دستگاه تراش ابتدا درون قطعه مورد نظر را به وسیله مته مناسب سوراخ کرده سپس همانند انچه در فیلم مشخص است یک عدد قلاویز را در نگه دارنده و گیره دستگاه قرار میدهیم و با پیش روی اتوماتیک انرا به درون قطعه کار هدایت میکنیم. قلاویز کاری در سه مرحله به کمک قلاویز پیشرو میانه‌رو و پسرو انجام میشود.


مته مرغک زدن


سه نظام دستگاه تراش از عهده نگه داری قطعاتی که طول زیاد و یا وزن زیاد دارند برنمی‌اید به همین دلیل لازم است این قطعات به کمک مرغک نیز مهار شوند. برای استفاده از مرغک ابتدا باید جای مرغک درون قطعه کار ایجاد بشود که این فرایند به کمک مته مرغک انجام می شود. هنگام استفاده از مته مرغک لازم است دستگاه با سرعت بالایی برچش در آید در غیر این صورت احتمال شکستن مته مرغک زیاد است.


پیچ تراشی به کمک دستگاه تراش


به کمک دستگاه تراش پیچ های متریک ، اینچی ، راست گرد و چپ گرد تولید میشود. پیچ تراشی به کمک رنده های مخصوص پیج تراشی انجام میشود. همان طور که در فیلم پیدا است این رنده دارای نوک مثلثی شکل با زاویه تیز است. گام پیچ و فاصله دنده های آن در جعبه دنده اتوماتیک تنظیم میشود. و سپس حرکت رنده به صورت اتوماتیک انجام میشود. رنده ی پیچ تراشی فقط در یک جهت براده برداری میکند و در هنگام برگشت از سطح قطعه کار جدا میشود. در فرایند پیچ تراشی استفاده از مته مرغک بسیار مهم و حیاتی است. پس از آنکه عمق دنده های پیچ به مقدار مشخص رسید میتوان مرغک را از قطعه کار جدا کرده و پیچ تراشیده شده را به کمک یک مهره استاندارد تست کرد. حرکت مهره باید یکنواخت و راحت صورت بگیرد. در غیر این صورت باید فرایند پیچ تراشی تکرار شود.


پیچ تراشی به کمک دستگاه تراش


به کمک دستگاه تراش پیچ های متریک ، اینچی ، راست گرد و چپ گرد تولید میشود. پیچ تراشی به کمک رنده های مخصوص پیج تراشی انجام میشود. همان طور که در فیلم پیدا است این رنده دارای نوک مثلثی شکل با زاویه تیز است. گام پیچ و فاصله دنده های آن در جعبه دنده اتوماتیک تنظیم میشود. و سپس حرکت رنده به صورت اتوماتیک انجام میشود. رنده ی پیچ تراشی فقط در یک جهت براده برداری میکند و در هنگام برگشت از سطح قطعه کار جدا میشود. در فرایند پیچ تراشی استفاده از مته مرغک بسیار مهم و حیاتی است.


آج زنی به کمک دستگاه تراش


آج زنی با دستگاه تراش به کمک قرقره های آج زنی انجام میشود. آج ایجاد شده بر روی قطعه کار باعث افزایش اصطکاک بین دست و قطعه شده و پیچاندن قطعه در محل موردنظر را آسان تر می‌کند. هنگام آج زنی به هیچ عنوان قطعه کار را با انگشت لمس نکنید. این کار بسیار وسوسه کننده است. و احتمال گیر افتادن انگشت بین قرقره و قطعه کار وجود دارد. در فرایند آج زنی دستگاه تراش با کمترین سرعت خود حرکت میکند. و در عوض نیروی وارد شده از سوی سوپرت به قطعه کار بسیار زیاد است به همین دلیل احتمال خارج شدن قطعه کار از درون سه نظام وجود دارد. بنابراین گیره ی سه نظام را تا حد امکان باید محکم کرد. استفاده از مته مرغک در هنگام آج زنی از کج شدن قطعه کار در سه نظام جلو گیری میکند.


شیار تراشی به کمک دستگاه تراش

شیار تراشی به کمک رنده های مخصوص شیار تراشی انجام میشود. شیار ایجاد شده برای قرار گیری واشر یا اورینگ و ... مورد استفاده قرار میگیرد. در هنگام شیار تراشی باید دقت که نیروی بیش از حد به رنده وارد نشده باشد. نوک رنده شیار تراش باید به گونه ای تیز و باریک شود که هنگام پیشروی در قطعه کار به لبه های قطعه بر خورد نکنند. همچنین رنده های شیار تراش دارای سه لبه ی برنده اند. از فرایند شیار تراشی برای بریدن و قطع کامل قطعه کار نیز استفاده میشود. البته باید دقت کرد که رنده برش و قطع با رنده شیار تراشی متفاوت است. هنگام بستن رنده شیار تراش در گیره رنده باید دقت کرد که رنده دقیقا عمود بر محور قطعه کار قرار گیرد. هنگام شیار تراشی سر و صدای زیاد ایجاد میشود.


کف تراشی به کمک دستگاه تراش

فرایند کف تراشی به سه دلیل انجام میشود

1)کاهش طول قطعه

2)عمود کردن کف قطعه با محور ان

3)بهبود کیفیت سطح

در این فرایند باید نوک رنده تراش با نوک مرغک کاملا هم مرکز باشد. در غیر این صورت در وسط قطعه کار زاعده ای استوانه ای یا عدسی شکل باقی میماند. هنگام استفاده از رنده های بغل تراش حتما باید جهت حرکت رنده از داخل به بیرون باشد.


روتراشی به کمک دستگاه تراش


فرایند رو تراشی به کمک رنده های رو تراشی صورت میگیرد. این فرایند به دو منظور انجام میشود. 1)بهبود کیفیت سطح قطعه کار 2)کاهش قطر قطعه کار نکته مهم در این فرایند انتخاب رنده با نوک مناسب و تیز و هم مرکز کردن ان با نوک مرغک است. همچنین این فرایند به صورت دستی یا اتوماتیک به راحتی قابل اجرا است. البته چه در هنگام حرکت دستی و چه در هنگام حرکت اتوماتیک باید مراقب باشید که رنده گیر به سه نظام برخورد نکند.


مخروط تراشی به کمک دستگاه تراش


مخروطی تراشی در صنعت کاربرد زیادی داشته از جمله در هنگام اب بندی ،محکم کاری و هم‌مرکز کردن قطعات به کار میرود. تولید قطعات مخروطی با دستگاه تراش به سه روش انحراف سوپرت، انحراف مرغک و انحراف خط کش راهنما صورت میگیرد. در این ویدیو فرایند مخروط تراشی به روش انحراف سوپرت فوقانی مشاهده میشود. در این روش ابتدا سوپرت فوقانی به اندازه نصف زاویه راس مخروط منحرف شده سپس نوک رنده تراش در امتداد خط مولد مخروط حرکت میکند. در این روش نمیتوان از حرکت اتوماتیک دستگاه تراش استفاده کرد و فرایند مخروط تراشی به روش دستی انجام میشود.


مخروط تراشی داخلی به کمک دستگاه تراش


در این فیلم عملیات مخروط تراشی داخلی به کمک دستگاه تراش تبریز و رنده مخروط تراش داخلی نشان داده میشود. قطعه کار از بیرون به کمک فک های سه نظام مهار شده است. رنده مخصوص مخروط تراشی که میله ای باریک است داخل قطعه کار حرکت میکند زاویه مخروط داخلی به کمک سوپرت فوقانی تنظیم شده است و حرکت آن به صورت دستی انجام میشود. پس از پایان کار برای خروج رنده از درون قطعه کار بهتر است دستگاه تراش خاموش شود سپس رنده از دستگاه خارج شود. در این صورت سطح کار صاف تر است و خراش ایجاد نمیشود.