مراحلی که یک بر گه امتحانی طی می کند  (جهت درج در سربگ)

1 طراحی نمونه سوال

2 ارسال نمونه سوال به مدرسه و معاون اداری

3 بایگانی نمونه سوالات و برگه های همه پایه ها همه دروس و همه معلم ها

4 باز اوری همه برگه ها و ارسال به چاپ خانه با توجه به تعداد دانش اموزان

5 اماده سازی برگه ها منگنه و ترتیب دهی بر اساس تاریخ و ساعت امتحان

6 برگذاری امتحان و توزیع اوراق امتحانی

7جمع اوری برگه ها و دسته بندی انها بر اساس رشته پایه و معلم

8 صورت جلسه و مشخص کردن تعداد برگه های هر دانش اموز و تعداد دانش اموزان غایب

9 ارسال برگه ها به معلم ها

10 تصحیح برگه ها

11 بایگانی نهایی

دریافت
حجم: 18.8 کیلوبایت
توضیحات: فرمت فایل word

دریافت
حجم: 122 کیلوبایت
توضیحات: فرمت فایل pdf