قبل از این که سیستم های کنترلی برقی اختراع شوند مهندسین مکانیک نیاز خودرا با سیستم های کنترلی مکانیکی رفع می‌کردند. یکی از معروف ترین کنترلر های مکانیکی که بر پایه سرعت دوران کمیت های مختلف را کنترل می‌کرد گاورنر بود. در فیلم زیر نحوه کار کردن گاورن وات و نحوه عملکرد آنرا می‌توانید مشاهده کنید.