ردیف عنوان درس و کتاب استاد دریافت
13 جزوه ارتعاشات-رائو دکتر شاهقلی دریافت
12 جزوه مقاومت مصالح 3-لای دکتر شاهقلی دریافت
11 جزوه اجزاء محدود - چاندراپاتلا  دکتر کدخداپور دریافت
10 جزوه انتقال حرارت 1 - هولمن دکتر مبینی دریافت
9 جزوه ترمودینامیک 2 - ون وایلن دکتر مقصودی دریافت
8 جزوه تکنولوژی روش های جوشکاری دکتر عرب دریافت
7 جزوه طراحی اجزا ماشین ۲ - شیگلی دکتر فلاح دریافت
6 جزوه طراحی کنترل اتوماتیک - اوگاتا دکتر رحمانی دریافت
5 جزوه مکانیک سیالات ۲ - وایت دکتر ورمزیار دریافت
4 جزوه سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  مهندس مصباحی دریافت
3 جزوه آزمایشگاه ترمودینامیک مهندس مصباحی دریافت
2 جزوه آزمایشگاه مکانیک سیالات  مهندس مصباحی دریافت
1 جزوه مبانی مهندسی برق ۱ دکتر کربلایی دریافت

برای دریافت منابع بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید.