ردیف عنوان درس و کتاب استاد تعداد صفحات مشاهده خرید
جزوه ارتعاشات-رائو دکتر شاهقلی
جزوه مقاومت مصالح 3-لای دکتر شاهقلی
جزوه اجزاء محدود - چاندراپاتلا  دکتر کدخداپور
جزوه انتقال حرارت 1 - هولمن دکتر مبینی
جزوه ترمودینامیک 2 - ون وایلن دکتر مقصودی
جزوه تکنولوژی روش های جوشکاری دکتر عرب
جزوه طراحی اجزا ماشین ۲ - شیگلی دکتر فلاح
جزوه طراحی کنترل اتوماتیک - اوگاتا دکتر رحمانی
جزوه مکانیک سیالات ۲ - وایت دکتر ورمزیار
جزوه سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  مهندس مصباحی
جزوه آزمایشگاه ترمودینامیک مهندس مصباحی
جزوه آزمایشگاه مکانیک سیالات  مهندس مصباحی
جزوه مبانی مهندسی برق ۱ دکتر کربلایی

جزوات در سایت کلاسور بارگذاری شده است.

برای مشاهده همه جزوات مهندسی کلیک کنید.