مدل سه بعدی/ نرم افزار های آموزشی/ کتاب/ مقاله/ جزوه/نمونه سوال

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۲۹ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۲۷ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۱۱ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر نقطه بر صفحه

 • دوشنبه, ۲۲ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر خط بر صفحه

 • دوشنبه, ۲۲ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر صفحه بر صفحه

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معکب

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

بیضوی

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شابلون دایره

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

استوانه

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

منشور

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

هرم

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

کره

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

خط کش

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

خط کشی تی

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شابلون بیضی

 • چهارشنبه, ۱۰ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معرفی نرم افزار EDrawing

 • پنجشنبه, ۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معرفی نرم افزار انیمیشن های سه بعدی مهندسی 3d engineering animation

 • چهارشنبه, ۳ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

انواع فایل و تنوع فرمت های محتوا

 • چهارشنبه, ۳ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

فرایند های تولید محتوا

 • چهارشنبه, ۳ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

ملزومات تولید محتوای دیجیتال