ردیف عنوان فرمت pdf 3d تصویر
مدل-مونتاژی-مجموعه-کلاهک-تعدیل-مبدل-حرارتی دریافت
حجم: 2.28 مگابایت
1 مجموعه مبدل و کلاهک و بدنه.JPG
6 کلاهک-تعدیل دریافت
حجم: 444 کیلوبایت
کلاهک تعدیل.jpg
5 مبدل-حرارتی دریافت
حجم: 1.51 مگابایت
مبدل حرارتی.jpg
4 صفحه-پشتی دریافت
حجم: 701 کیلوبایت
صفحه پشتی.jpg
3 سنسور-دما دریافت
حجم: 206 کیلوبایت
سنسور دما.jpg
2 بست-مبدل دریافت
حجم: 277 کیلوبایت
نگهدارنده سر لوله  راست.jpg
1 بدنه-آبگرمکن-دیواری دریافت
حجم: 547 کیلوبایت
بدنه آبگرمکن

لیست قطعات آبگرمکن دیواری- کلاهک-مبدل-بدنه


http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-بدنه-آبگرمکن-دیواری
http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-بست-مبدل
http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-سنسور-دما
http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-صفحه-پشتی-آبگرم-کن-دیواری
http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-مبدل-حرارتی-آبگرمکن-دیواری
http://hassiibb.ir/post/مدل-سه-بعدی-کلاهک-تعدیل-آبگرمکن-دیواری


http://hassiibb.ir/post/مدل-مونتاژی-مجموعه-کلاهک-تعدیل،-مبدل-حرارتی-و-بدنه-آب-گرم-کن-دیواری