تصویر ثابت

مدل سه بعدی/ نرم افزار های آموزشی/ کتاب/ مقاله/ جزوه/نمونه سوال

 • شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

میکرومتر

 • شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

کولیس ورنیه

 • جمعه, ۲۶ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

مدل سه بعدی میز معلق

 • پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

مدل سه بعدی گیره زاویه متغیر

 • پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

فهرست مدل های سه بعدی مفاهیم هندسی

 • پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۴-۲۸ کتاب لوله کشی گاز

 • پنجشنبه, ۲۵ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۴-۲۰ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۴-۱۹ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۴-۴ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۴-۱ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۳-۳۶ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۳-۲۳ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۳-۲۲ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۳-۱۸ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۲۹ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۲۷ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شکل ۲-۱۱ کتاب لوله کشی گاز

 • چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر نقطه بر صفحه

 • دوشنبه, ۲۲ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر خط بر صفحه

 • دوشنبه, ۲۲ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

تصویر سطح بر صفحه

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معکب

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

بیضوی

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شابلون دایره

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

استوانه

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

منشور

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

هرم

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

کره

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

خط کش

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

خط کشی تی

 • يكشنبه, ۲۱ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

شابلون بیضی

 • چهارشنبه, ۱۰ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معرفی نرم افزار EDrawing

 • پنجشنبه, ۴ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

معرفی نرم افزار انیمیشن های سه بعدی مهندسی 3d engineering animation

 • چهارشنبه, ۳ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
ادامه مطلب

انواع فایل و تنوع فرمت های محتوا