ردیف عنوان      فرمت eprt فرمت pdf 3d تصویر فایل
6 تخت و الاچیق دریافت
حجم: 11.2 مگابایت
دریافت
حجم: 11.9 مگابایت
تخت الاچیق
5 چهار پایه فلزی دریافت
حجم: 82.7 کیلوبایت

دریافت
حجم: 86.5 کیلوبایت
چهار پایه فلزی
4 میز جوشی

دریافت
حجم: 81.9 کیلوبایت

دریافت
حجم: 613 کیلوبایت
میز فلزی جوشی
3 میز معلق دریافت
حجم: 53.4 کیلوبایت
دریافت
حجم: 427 کیلوبایت
2 گیره متغیر دریافت
حجم: 62 کیلوبایت
دریافت
حجم: 297 کیلوبایت
1 کیوسک جوشکاری

دریافت
حجم: 155 کیلوبایت

دریافت
حجم: 1.12 مگابایت

کیوسک جوشکاری